Projekter
Projekter 2018

Hvis du ønsker at støtte nogen af nedenstående projekter skal beløbet indsættes på konto 2374 - 0370110700 og mærk det med projektes navn. Vil du have skattefradrag, ifl. §8 i skatteloven, skal du også opgive cpr. nr., navn og adr.


Hjælp til enker og fattige gamle
Mange enker er sat i en meget vanskelig situation, hvis man "kun" har været hjemmegående husmor, og ikke haft arbejde i industri o.a. er man ikke berettiget til pension. Det er næsten ikke til at forstå, hvordan sådanne kvinder får hverdagen til at hænge sammen.

Mange gamle er også meget fattige og har meget svært ved at skaffe sig de daglige fornødenheder.
Hjælp en enke/fattig gammel 500 kr.

Startpakke til unge mødre.
Omstændighederne i Rumænien gør, at mange piger bliver tidligt gift og tidligt mødre. Disse unge piger har ikke altid den fornødne erfaring og den indsigt det kræver at være mor, mange er også meget fattige. Det betyder at deres børn får en meget dårlig start på tilværelsen.

Vi ønsker at kunne tilbyde sådanne unge mødre en startpakke bestående af bl.a.:Dyne og linned, sutter, sæbe, shampoo, evt. mælkepulver, bleer, vitaminer, m.m.
Pakken indeholder også personlig vejledning i brug af disse midler og rådgivning og undervisning om det, at være mor.
Pris pr. pakke 1000 kr.

 
Kakkelovns projekt:
Projektet handler om at hjælpe fattige familier, så de kan få varme i deres huse i det meget kolde vinter måneder. "Pakken" består af kakkelovn, gryder, sav, økse og et læs træ. Kakkelovnen bliver leveret og installeret.
 Da nogle familier helst vil have repareret eller genopbygget den varmekilde, der allerede er i huset, men som ikke lige nu fungerer optimalt, så skal det også være mulighed for det. Dette alternativ er for familier, der bor i byen og evt. har gasopvarmning af lejlighed eller hus.

Pris pr. pakke 5000 kr.
 

 

Medicin, sundhed, mad, tøj, opvarmning m.m. 
 Det er et  stort problem, for mange fattige at de ikke har råd til medicin, når de bliver syge.
Usunde boliger, med dårlig opvarmning og fugt, utætte vinduer og tage gør, at mange bliver syge, får gigt, dårligt hjerte, rygproblemer m.v.
Medicin er meget dyr, vi hører ofte, at nogen køber bare 1-2 piller, fordi der ikke er råd til mere.
Giv en sundhedspakke 250 kr.


Klik her for at få dit eget GoMINIsite