Børneklubber
Børneklubber
Børnene har, lige fra begyndelsen, ligget os meget på hjertet, og vi har altid arbejdet med dem også i forbindelse med gudstjenester. Børnearbejdet blev dog først rigtig organiseret, da vi i 2012 begyndte med børneklubarbejde.
Det begyndte med at Dorthe og Cornel samlede nogle børn i deres lejlighed. Ved den første samlinger var der 5 børn, Sara Jonathan, og deres kusine Naomi, samt et par nabobørn. I 2017 er der nu fem børneklubber i området. De er begyndt med Dorthe og Cornel som igangsættere og inspiratorer. Det er dem, der er hovedansvarlige for klubberne, men alle klubber bliver drevet af lokale ledere, der har været ”i lære” i Onesti, og set hvordan det kan gøres. Børnene lærer bibelvers, hører bibelhistorie, leger, synger og laver praktiske aktiviteter.
De får altid sodavand og lidt godt at spise.
Flere gange om året samles alle klubberne til fælles arrangementer. Der holdes også store og flotte julefester i alle klubberne, med bl.a. gaver til alle børn, krybbespil osv. også her med Dorthe og Cornel som drivkraften. Det er børn fra børneklubberne, der hvert år kommer med på sommerlejr.
Se video fra sommerlejr 2017
Video fra tur til bakkerne ved Albele
 

Børneklub i Onesti.
Børneklubben samles i det lokale, der er lejet til menigheden. Det er ikke et optimalt samlingssted, men med noget omrokering bliver det til et udmærket lokale. De samles i klubben fredag kl. 18.00, og der kommer mellem 25 og 35 bør til klubmøde. For det meste er det i de lejede lokaler, men det kan også være leg i parken eller andre udendørs aktiviteter. Børnene får altid en forfriskning, inden de går hjem. Børnene lærer bibelvers, hører bibelhistorie, leger, synger og laver praktiske aktiviteter.

Børneklub i Poduri
Klubmøderne bliver holdt i ”teltet” hvor også menigheden samles. De samles søndag eftermiddag og der kommer 50 – 60 børn. I Poduri er der rigtig mange børn, og de er meget glade for at komme i klubben. Det er Alin og hans familie, der har ansvaret for børneklubben i Poduri.


 


 

Cont
Cont er et mindre område i udkanten af Onesti, hvor der bor mange romaer, og der er rigtig mange børn i området. Der er en roma menighed, men de har ikke noget børnearbejde. De er interesseret i et samarbejde omkring børneklubarbejde. Sidste år holdt vi julefest i Cont, og der var ca. 200 børn og mange forældre til stede.
Video fra klubmøde i Cont


Balaneasa
Balaneasa er en by der ligger ca. 10 km. fra Onesti, den ligger på landevejen mod Sanduleni. I et område af byen er der en meget lille roma menighed. Der er mange børn i Balaneasa. Menigheden har udtrykt ønske om, at få hjælp til at begynde med børnearbejde i området.
Video fra møde i Balaneasa

 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite