Menighed » Evangeliet til fattige
Ud over menighedsarbejdet i Onesti, arbejder vi også i flere landsbyer omkring Onesti.
I Albele og Sanduleni arbejdes der ud fra et eksisterende menighedsarbejde. I Marecesti og Poduri holdes der evangeliske møder, ofte i forbindelse med uddeling af nødhjælp. 

Disse mindre landsbyer, ligger ude på landet, og i mange tilfælde bor mennesker her under meget vanskelige forhold. Boligstandarden er ikke eksisterende, man bor i utætte og fugtige huse, ofte uden andet end plastic for vinduerne. Vinteren er hård i Rumænien, ofte kommer der en nordlig vind med kulde direkte fra Sibirien, og så er det ikke ualmindeligt at temperaturen falder til minus 25 - 30 grader. Mange af disse mennesker har ikke fast arbejde, lidt markarbejde om sommeren og måske kan man få noget reparations - eller skovarbejde om vinteren, men jobbene hænger ikke på træerne. I disse byer er sult og kulde et meget stort problem.
Med passende mellemrum, besøges disse landsbyer, det er ikke svært at samle mennesker, for mange har ikke andet at lave, og så er det et lille lyspunkt i en ellers grå hverdag. De samles f.eks. på en gårdsplads, eller på et nærliggende stykke mark. Så holdes der gudstjeneste, med meget sang og musik (Cornel har ofte en ungdomsgruppe med). Rumænere er meget glade for at synge og elsker glad musik, så både børn og voksne inviteres til at synge med. Så forkynder Cornel evangeliet om Jesus og flere har taget imod Jesus som deres frelser og Herre. Inden alle går hver til sit, uddeles mad og tøj. 
Det er altid en god oplevelse, at være med på sådan en tur, det føles så rigtigt, at kunne give mennesker både åndelig og materiel føde.

Video fra besøg i Marcesti
Klik her for at få dit eget GoMINIsite