Menighed » Evangeliske projeter
Evangeliske projekter
Da Dorthe og Cornel rejste til Rumænien i 2006, var det meningen at de skulle betjene og støtte mange af de mindre menigheder, der var oprettet i byerne omkring Onesti. Det var byerne Sanduleni, Livezi, Albele, og så den evangeliske menighed i Onesti. Der ud over var der byer, hvor der boede kristne mennesker, men ikke var oprettet menighed bl.a. Marsesti og Poduri. Udviklingen i nogle disse byer gik desværre langsomt, og man havde ikke megen vision for fremtiden. Det fik os til at fokusere på det, at etablere en menighed i Onesti. Det er jo også i byen, at den store udvikling sker.
Menighed i Onesti
I 2012 begyndte Dorthe og Cornel med en husmenighed i deres egen lejlighed. Denne husgruppe blev i løbet af kort tid så stor, at man ikke længere kunne være i lejligheden.
I dag holdes der gudstjeneste i lejede lokaler i centrum af Onesti. Menighedsarbejdet i Onesti er i god vækst. Der holdes gudstjeneste hver lørdag fra kl. 17.00 – ca. 20.00, de samles ca. 40 - 50 personer. Det er favnende omsorgsfuldt fællesskab, hvor der er fokus på evangeliets forkyndelse, omsorg, lovsang, forbøn og bøn. Menigheden består hovedsaligt af yngre mennesker, og der kommer mange børn og unge til gudstjeneste.
Menighed i Poduri
Kontakten til Poduri opstod for flere år siden. Poduri består hovedsaligt af romaer. Det begyndte faktisk med, at Cornel på en gudstjeneste i Levezi, bad til frelse med en ung mand (Alin). Alins kone er født og opvokset i Poduri, og hun spurgte: Om det mon var muligt at gøre noget for denne by. Der er, i en længere årrække, kørt nødhjælp til byen, bl.a. er der flere gange kommet hjælp fra menigheden i Grindsted. Der er, i det hele taget, brugt mange ressourcer på hjælpearbejde i Poduri.
I de sidste år, er der også kommet en væsentlig hjælp fra venner i Norge, og i 2015 sponsorerede de en teltlignende bygning, hvori man kan holde samlinger og gudstjenester for ca. 100 mennesker.
Efter at der er etableret menighed i Poduri, har vi der mødt en betydelig modstand fra den ortodokse kirke. Via det politiske system, prøver de at sætte begrænsninger for vort arbejde i området. Man truer også med, at folk ikke kan blive begravet, eller at de vil gå fortabt, hvis de hører hvad de kristne siger. Der er brugt mange ressourcer på møder og forklaringer over for de offentlige instanser. Der kommer mange unge familier og børn til gudstjenesterne i Poduri.
Menigheden i Sanduleni
Denne menighed opstod først i 00’erne. Efter at der var kørt nødhjælp til området fra Tylstrup Frikirke, opstod der et behov for at danne menighed her. Menigheden er en mindre landmenighed. Der kommer typisk mellem 20 og 40 mennesker til deres samlinger. Cornel besøger ofte menigheden, og er i god kontakt med menigheden og dens ledelse. I 2007 byggede man ny kirke i Sanduleni.
Menigheden i Albele
Albele er den by hvor Cornel er født, og her har han levet det meste af sit barneliv. Menigheden i Albele havde tidligt kontakt til Danmark, og fra Bethaniakirken i Aalborg, hjalp man menigheden med at bygge kirke i midten af 90érne.
Menigheden består i dag mest af ældre mennesker, da mange unge familier er rejser til, de større byer eller til udlandet, for at finde arbejde. Vi håber børneklubarbejdet, kan være med til at tiltrække den yngre generation, som så kan føre menigheden vider
                 ———————————-
Ud over de her nævnte menigheder, besøger vi flere pladser og landsbyer, hvor der bliver holdt udendørs evangeliske samlinger. Ved sådanne samlinger bliver der næsten altid uddelt en eller form for hjælp. Det kan være en bespisning, madposer, tøj osv.
Marsesti
Marsesti er en roma landsby, der ligger ca. 10 km. sydøst for Onesti. De mennesker der bor her, er ekstrem fattige. Deres huse er faldefærdige, de har intet arbejde, der er mange børn, og der er meget uordentligt og beskidt. For år tilbage gravede vi en brønd i byen. Der er kun et par kristne familier i Marcesti.
Caiuti
Caiuti er en ret stor by, der også ligger sydøst for Onesti, i samme område som Marsesti. Det er specielt et område af byen, hvor vi holder evangeliske møder. Det er meget fattige mennesker, man møder her, mange af dem er romaer.
Vest for Onesti
Området ligger ved jernbanen, når man kører ad landevejen mod Bacau. I området bor der nogle kristne familier. De inviterer deres naboer til udendørs møder. Cornel bliver så inviteret til at komme og fortælle om troen på Jesus.
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite