Skolebørnsprojekt » Sponsorbreve
Sponsorbreve til vore skolebørnssponsorer
Tre - fire gange om året senders der sponsorbrev til vore sponsorer. De indeholder billeder af børnene, info om skoleprojektet og generel info fra Rumænien.
To gange om året sendes samtidig billeder fra de ½ årlige indkøb til børnene.
Sponsorbrev dec. 2020
Kære venner og sponsorer
Året 2020 hat på flere måder været et anderledes år, ikke meget har været som det plejer. Arbejdet med skolebørnene i Rumænien har også været anderledes. Alt er ikke gået, som vi planlagde i 2019.
Alle skoler blev lukket ned i foråret, og landet var lukket så meget ned, at det heller ikke var muligt at købe ind til børnene. Efter sommerferien var der en periode hvor skolerne igen var åbne, men nu er næsten alle skoler lukket ned igen. Der er online undervisning, men det er ikke ligetil i Rumænien, rigtig mange familier har ikke computere eller internet, så der er mange, der må bruge mobiltelefon, og det er ikke en optimal løsning. Det fleste vil gerne i skole. Der er ret mange af de hjem, hvor vi har børn i skoleprojekt, at hjemmene, ikke er så godt et sted at være hele dagen, der er koldt, næsten ingen møbler, og ofte har nogen i familien alkoholproblemer. Så for mange børn er det også et frirum at komme i skole.
 
Ny procedure

Sidste år besluttede vi, at Dorthe og Cornel skulle foretage de besøg, som vi plejer at gøre, når vi er i Rumænien. Det er også dem der har skrevet de kommentarer for hver familie, som du kan læse i mail, det er skrevet med engelsk tastatur, så de ord hvori der er ø-æ og å er lidt anderledes, men det er vist læseligt for alle. Det var en god beslutning vi tog sidste år, så tingene går videre (også i Corona tider) og det er godt. Når det engang bliver muligt igen, er det meningen at Britta og jeg besøger Rumænien, men nu med nogle andre arbejdsopgaver.
 
Tænk stort”
Det er navnet på vores nye projekt. Projektet er målrettet til dygtige unge mennesker, der har været i Skoleprojekt. Vi hjælper studenterne med tilskud til husleje, daglige fornødenheder, og studieudgifter. Det er så vigtigt, at også de fattige får muligheder, så deres ressourcer kan blive brugt, til gavn for dem selv og for samfundet. Du kan læse mere om projektet her: Tænk-stort. Projektet er udviklet i samarbejde med Efterskolen Lindenborg.

Glædelig jul
Man siger, at i G.T. er der mindst 108 forudsigelser om Jesu fødsel. I 1958 studerede og beregnede den berømte matematik- og astronomiprofessor Peter Stoner chancerne for opfyldelsen af profetierne om Messias. Han konkluderede, at sandsynligheden for bare 8 af de 108 profetier ville gå i opfyldelse, ville være 1 ud af 100.000.000.000.000.000. Det gør julen til et af det mest betydningsfulde mirakler i historien. Så det er med god grund vi fejrer jul.
Derfor ønskes I alle en rigtig god og glædelig jul og et godt og velsignet nytår.
Tak for økonomisk hjælp, forbøn og opmuntringer.
 
Betalingsinfo
Dit sponsorbeløb skal sendes til Det Danske Missionsforbunds konto 2374 – 0370 110 700 og mærkes ”Skolebarn i Rumænien”. Husk at angive sponsor nr.
Har du brug for yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte mig. (Info nedenstående)
 

 

 
 
 

Sponsorbrev august 2020
Kære venner og sponsorer.
Det har været en mærkelig sommer, der er rystet godt og grundigt op i vores vaner og daglige gøremål. En virus som kun kan ses igennem mikroskop, har vendt op og ned på mange ting. I Danmark har vi dog klaret os nogenlunde gennem denne svære periode. 
 
Status på situationen i Rumænien
Cornel skriver i mail fra 28 juli: ”Situationen i Rumænien er ret alvorlig, vi har mange nye tilfælde hver dag (ca. 1200), næsten 40.000 er blevet smittet og ca. 2300 er døde. Vi kender flere i vores område, der er blevet smittet, nogle af dem er døde. Vi passer meget på, og vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe mennesker i nød. Der er så mange, som har det meget svært lige nu”.  Flere byer er stadig lukket, og situationen er lige så slem i landsbyerne som i de store byer. Der var mange fra de små landsbyer, der var rejst til udlandet for at arbejde, og da de vente hjem i begyndelsen af krisen, havde de smitten med sig. Corona smitten øges lige nu i Rumænien, der er mange rumænere, der ikke tror på politikerne (de taler også ofte usandt) og så tror de selvfølgelig heller ikke på de informationer, de får nu, og de tager ikke advarslerne så bogstaveligt. Det rumænske sundhedsvæsen er slet ikke gearet til de udfordringer, som Corona smitten giver, det er kun hospitalerne i de største byer, der kan klare presset. 
 
Status på Skoleprojekt
Vi kender ikke til, at nogle af ”vores” børn og familier er ramt af Corona. Som det ser ud lige nu, begynder skolegangen igen midt i september, men der er intet, der er helt sikkert. Børnene har været hjemme siden marts. Nogle har modtaget hjemmeundervisning, men det er ikke alle, der har den mulighed, da de hverken har computer eller internet. Det er de fattige og dem der bor på landet, der har haft det sværest. De har heller ikke haft mulighed for 
at tage eksamen on line. Cornel er dog næsten sikker på, at vi i løbet af efteråret, får mulighed for at hjælpe børnene, og de familier der er i skoleprojekt. Der er flere, der har henvendt sig, og de glæder sig alle til at kunne komme til byen og købe ind sammen med Dorthe, Elena og Cornel. 
 
Det er faktisk samme situation der gør sig gældende ift. vores nye universitets projekt ”Tænk stort”. De unge studerende vil få hjælp så snart studierne begynder. 
 

 
Familien Pascu Sara, Jonathan, Dorthe og Cornel har det godt. Dorthe og børnene har været et par måneder i Danmark, det var trygt og godt for dem. De er nu i Rumænien igen. De har lovet at passe godt på sig selv, når de bl.a. besøger landsbyer med hjælp. De tager alle de forholdsregler, som der er foreskrevet. Mange mennesker er blevet arbejdsløse, og da de fattige ofte er løsarbejdere (de tjener deres løn fra dag til dag) mister de også deres eksistensgrundlag, når de mister arbejdet. Vi prøver at hjælpe, så godt vi kan, med de midler vi har. Bed for familien Pascu og alle vores andre gode medarbejdere i Rumænien. De er meget udfordret lige nu. 
 
Betaling af sponsorbeløb
 2020 bliver der kun købt ind til skolebørnene én gang, og da mange sponsorer allerede har betalt hele sponsorbeløbet for 2020 er vores forslag (som jeg skrev i april) at alle betaler fuldt beløb i 2020, og så kan man betale ½ beløb i 2021. Husk at mærke beløbet ”Skoleprojekt i Rumænien” og at opgive sponsor nr. Det er også muligt at betale fuldt beløb i både 2020 og 2021, så vil de overskydende penge blive brugt til andre udgifter i forbindelse med Skoleprojektet bl.a. de stigende transportudgifter for børn på landet, og til specielt trængende familier. 
 
Tak for jeres støtte og hjælp, uden alle jer trofaste sponsorer, var det ikke muligt at give så mange børn og unge mulighed for at få en god uddannelse og at hjælpe deres familier. 
 
Har du spørgsmål, eller mangler du information, er du meget velkommen til at henvende dig til Arne Hansen, 51222408 eller brar98@gmail.com. Venlig hilsen Rumæniensudvalget v/Arne Hansen 
 
Natalia Ioncia 
Familien 
Sponsorbrev april 2020
Kære venner
Vi har lige fået mail fra Cornel i Rumænien, og situationen i Rumænien er forværret siden jeg skrev til jer sidst. Skolebørnene skal ikke i skole igen, før efter sommerferien (det er midt i sept.) og det har ikke været muligt at købe ind til dem under de nuværende omstændigheder, men når de ikke går i skole, skal de jo heller ikke transporteres, eller købe skolematerialer m.m. Vi køber så ind til børnene (hvis det er muligt) i oktober. Eleverne i 8 – 12 kl. får dog nogle dage i skole til at afvikle eksamen i. 
 
Det har heller ikke regnet i flere måneder i Rumænien, så bl.a. den livsnødvendige majs kommer med et ringe udbytte. Det betyder at der er udsigt til, at mange kommer til at sulte fordi der bliver mangel på fødevarer. Uddrag af mail fra Cornel d. 27.04.: ”Jeg ønsker at informere jer om situationen med skolebørnene.  I dag har vi fået at vide, at den rumænske regering har truffet den beslutning, at alle skoler og universiteter forbliver lukket resten af skoleåret på grund af situationen med Corona virus. Børnene skal først begynde i skolen igen i september, som vi plejer. De elever der går i 8. - 12. klasse og skal til eksamen til sommeren, vil få mulighed for at komme i skole i nogle dage for at tage deres eksamen.  
 
De sidste dage og uger har vi haft kontakt med mange af skolebørnene, vi kan høre at det er svært for mange af dem. Vi har også besøgt nogle af dem. I Rumænien har over 1 million personer mistet arbejdet og mange firmaer er blevet lukket ned. Det har ikke regnet i flere måneder, og man forventer, at der også vil blive problemer med mad i de kommende måneder. Vi har over 11.000 smittet med Corona virus og 631 døde indtil nu.  
 
I den nuværende situation er det ikke nødvendigt at købe ind til skolebørnene. Så jeg tror vi er enige i, at vi gemmer pengene til efteråret”? 
 
Det vil så sige, at der kun bliver købt ind til børnene en gang i år. I stedet for at betale pengene tilbage, vil vi foreslå, at der kun betales ½ sponsorbeløb i 2021. Det er også muligt at betale helt beløb i 2021, så går pengene til transportudgifter eller andet i forbindelse med Skoleprojektet. 
 
Venlig hilsen Rumæniensudvalget V/Arne Hansen brar98@gmail com - 51222408 
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite