Skolebørnsprojekt » Sponsorbreve
Sponsorbreve til vore skolebørnssponsorer
Tre - fire gange om året senders der sponsorbrev til vore sponsorer. De indeholder billeder af børnene, info om skoleprojektet og generel info fra Rumænien.
To gange om året sendes samtidig billeder fra de ½ årlige indkøb til børnene.

Sponsorbrev august 2020
Kære venner og sponsorer.
Det har været en mærkelig sommer, der er rystet godt og grundigt op i vores vaner og daglige gøremål. En virus som kun kan ses igennem mikroskop, har vendt op og ned på mange ting. I Danmark har vi dog klaret os nogenlunde gennem denne svære periode. 
 
Status på situationen i Rumænien
Cornel skriver i mail fra 28 juli: ”Situationen i Rumænien er ret alvorlig, vi har mange nye tilfælde hver dag (ca. 1200), næsten 40.000 er blevet smittet og ca. 2300 er døde. Vi kender flere i vores område, der er blevet smittet, nogle af dem er døde. Vi passer meget på, og vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe mennesker i nød. Der er så mange, som har det meget svært lige nu”.  Flere byer er stadig lukket, og situationen er lige så slem i landsbyerne som i de store byer. Der var mange fra de små landsbyer, der var rejst til udlandet for at arbejde, og da de vente hjem i begyndelsen af krisen, havde de smitten med sig. Corona smitten øges lige nu i Rumænien, der er mange rumænere, der ikke tror på politikerne (de taler også ofte usandt) og så tror de selvfølgelig heller ikke på de informationer, de får nu, og de tager ikke advarslerne så bogstaveligt. Det rumænske sundhedsvæsen er slet ikke gearet til de udfordringer, som Corona smitten giver, det er kun hospitalerne i de største byer, der kan klare presset. 
 
Status på Skoleprojekt
Vi kender ikke til, at nogle af ”vores” børn og familier er ramt af Corona. Som det ser ud lige nu, begynder skolegangen igen midt i september, men der er intet, der er helt sikkert. Børnene har været hjemme siden marts. Nogle har modtaget hjemmeundervisning, men det er ikke alle, der har den mulighed, da de hverken har computer eller internet. Det er de fattige og dem der bor på landet, der har haft det sværest. De har heller ikke haft mulighed for 
at tage eksamen on line. Cornel er dog næsten sikker på, at vi i løbet af efteråret, får mulighed for at hjælpe børnene, og de familier der er i skoleprojekt. Der er flere, der har henvendt sig, og de glæder sig alle til at kunne komme til byen og købe ind sammen med Dorthe, Elena og Cornel. 
 
Det er faktisk samme situation der gør sig gældende ift. vores nye universitets projekt ”Tænk stort”. De unge studerende vil få hjælp så snart studierne begynder. 
 

 
Familien Pascu Sara, Jonathan, Dorthe og Cornel har det godt. Dorthe og børnene har været et par måneder i Danmark, det var trygt og godt for dem. De er nu i Rumænien igen. De har lovet at passe godt på sig selv, når de bl.a. besøger landsbyer med hjælp. De tager alle de forholdsregler, som der er foreskrevet. Mange mennesker er blevet arbejdsløse, og da de fattige ofte er løsarbejdere (de tjener deres løn fra dag til dag) mister de også deres eksistensgrundlag, når de mister arbejdet. Vi prøver at hjælpe, så godt vi kan, med de midler vi har. Bed for familien Pascu og alle vores andre gode medarbejdere i Rumænien. De er meget udfordret lige nu. 
 
Betaling af sponsorbeløb
 2020 bliver der kun købt ind til skolebørnene én gang, og da mange sponsorer allerede har betalt hele sponsorbeløbet for 2020 er vores forslag (som jeg skrev i april) at alle betaler fuldt beløb i 2020, og så kan man betale ½ beløb i 2021. Husk at mærke beløbet ”Skoleprojekt i Rumænien” og at opgive sponsor nr. Det er også muligt at betale fuldt beløb i både 2020 og 2021, så vil de overskydende penge blive brugt til andre udgifter i forbindelse med Skoleprojektet bl.a. de stigende transportudgifter for børn på landet, og til specielt trængende familier. 
 
Tak for jeres støtte og hjælp, uden alle jer trofaste sponsorer, var det ikke muligt at give så mange børn og unge mulighed for at få en god uddannelse og at hjælpe deres familier. 
 
Har du spørgsmål, eller mangler du information, er du meget velkommen til at henvende dig til Arne Hansen, 51222408 eller brar98@gmail.com. Venlig hilsen Rumæniensudvalget v/Arne Hansen 
 
Natalia Ioncia 
Familien 
Sponsorbrev april 2020
Kære venner
Vi har lige fået mail fra Cornel i Rumænien, og situationen i Rumænien er forværret siden jeg skrev til jer sidst. Skolebørnene skal ikke i skole igen, før efter sommerferien (det er midt i sept.) og det har ikke været muligt at købe ind til dem under de nuværende omstændigheder, men når de ikke går i skole, skal de jo heller ikke transporteres, eller købe skolematerialer m.m. Vi køber så ind til børnene (hvis det er muligt) i oktober. Eleverne i 8 – 12 kl. får dog nogle dage i skole til at afvikle eksamen i. 
 
Det har heller ikke regnet i flere måneder i Rumænien, så bl.a. den livsnødvendige majs kommer med et ringe udbytte. Det betyder at der er udsigt til, at mange kommer til at sulte fordi der bliver mangel på fødevarer. Uddrag af mail fra Cornel d. 27.04.: ”Jeg ønsker at informere jer om situationen med skolebørnene.  I dag har vi fået at vide, at den rumænske regering har truffet den beslutning, at alle skoler og universiteter forbliver lukket resten af skoleåret på grund af situationen med Corona virus. Børnene skal først begynde i skolen igen i september, som vi plejer. De elever der går i 8. - 12. klasse og skal til eksamen til sommeren, vil få mulighed for at komme i skole i nogle dage for at tage deres eksamen.  
 
De sidste dage og uger har vi haft kontakt med mange af skolebørnene, vi kan høre at det er svært for mange af dem. Vi har også besøgt nogle af dem. I Rumænien har over 1 million personer mistet arbejdet og mange firmaer er blevet lukket ned. Det har ikke regnet i flere måneder, og man forventer, at der også vil blive problemer med mad i de kommende måneder. Vi har over 11.000 smittet med Corona virus og 631 døde indtil nu.  
 
I den nuværende situation er det ikke nødvendigt at købe ind til skolebørnene. Så jeg tror vi er enige i, at vi gemmer pengene til efteråret”? 
 
Det vil så sige, at der kun bliver købt ind til børnene en gang i år. I stedet for at betale pengene tilbage, vil vi foreslå, at der kun betales ½ sponsorbeløb i 2021. Det er også muligt at betale helt beløb i 2021, så går pengene til transportudgifter eller andet i forbindelse med Skoleprojektet. 
 
Venlig hilsen Rumæniensudvalget V/Arne Hansen brar98@gmail com - 51222408 
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite