Tænk stort

TÆNK STORT  
Projekt for unge der vil studere på universitet og andre højere læreanstalter
I de sidste 3 - 4 år er det blevet mere og mere aktuelt at unge mennesker får en universitetsuddannelse.
Flere af de børn vi har haft i skoleprojekt (specielt pigerne) ønsker at uddanne sig yderligere
efter det lovpligtige skoleforløb. Der er mange af de unge der har et meget stort potentiale, de har fået
topkarakterer i grundskolen.
Vores vision gennem hele forløbet med Skoleprojekt er, at dygtiggøre børn og unge, for der igennem at
skabe en vej ud af fattigdommen. Nu ønsker vi at udvidde den vision til også at gælde for universitetsstuderende. 

Vi ønsker at skabe mønsterbrydere

Tænk stort
Projekt for universitetsstuderende i Rumænien.
 
 
Projektet retter sig mod unge, fra fattige familier, der har været i DDMs Skoleprojekt. Flere og flere af de unge ønsker at studere på universitet. For mange familier, er det en stor og uoverskuelig økonomisk udfordring.
Det er vigtigt, at der skabes mulighed for at disse unge, fra fattige familier, skal kunne tage en længerevarende uddannelse, så de ressourcer der findes her, bliver udnyttet til bedste både for det rumænske samfund og den enkelte unge.
 
Vision:
At give unge, fra fattige familier, mulighed for at studere på universitet eller andre højere læreanstalter
Mål:
At give støtte til studieafgift, husleje, studiematerialer og kost mm.
 
Beskrivelse af projekt:
For at studere på universitet kræver det, at man betaler en studieafgift på 6000 kr. pr. år.(Beløbet skal betales i fire rater.)
Elever der har bestået grundskolen med meget fine karakterer, skal dog ikke betale studieafgift, og kan også få billigere ophold på kollegie.

Gennemsnitlig husleje er ca. 750 kr. + forbrug pr. mdr. 
Årlig udgift ca. 10.000 kr.


Studenterne skal være indstillet på at have fritidsarbejde ved siden af deres studier, og dermed tjene til nogle af udgifterne.
 
Studenterne skal deltage i mindst to mentorsamtaler (en i hvert semester) årligt.
 
Vi ønsker at hjælpe hver student med 12.000 kr. pr. år, dog kun 7.500 kr. til dem der ikke skal betale studieafgift.
 
Sådan kan du hjælpe
Du kan hjælpe en ung rumænsk student ved at indbetale/overføre et beløb på Missionsforbundets konto 2374 – 037 011 0700. Beløbet skal mærkes: ”Tænk stort” - Rumænien
Der kan indbetales beløb af alle størrelser, pengene går ind i en fælles pulje til studiehjælp.
Hvis du vil benytte §8 reglen om skattefradrag, skal du også oplyse om dit Cpr. nr., navn og adresse.
 
 
Spørgsmål og mere info ved henvendelse til:
Rumæniensudvalget
v/Arne Hansen
Harestien 9, 9382 Tylstrup
+45 51222408 eller brar98@gmail.com
Klik her for at få dit eget GoMINIsite