Historien

På historiesiderne kan du læse om menighedernes historie, om visionen der drev familien Pascu til Onesti og om Guds plan for området omkring Onesti.
Her kan man også orientere sig om, hvordan og hvorfor Det Danske Missionsforbund engagerede sig i mission i Rumænien.

Du kan også læse om Rumæniens meget omskiftelige historie


 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite