Skolebørnsprojekt
Skoleprojekt for fattige børn i Rumænien
En god begyndelse til et bedre liv.
Vi har en vision om: "At give børn i Rumænien en god begyndelse til et bedre liv".
Vi tror, at hjælp over længere periode, er en af de bedste former for nødhjælp. 
Vi mener, at uddannelse er en af de vigtigste måder, hvorpå vi kan hjælpe børn og unge i Rumænien.

"Skolegang er ifølge loven gratis, men skoletøj og bøger koster mange penge.
Hvis børnene ikke går i skole, er det næsten umuligt som voksen at få et arbejde, man kan leve af. Børnene kommer ikke ud af fattigdomscirklen, og de ender , i fattigdom, som deres forældre.
Kun med en uddannelse er der håb for en bedre fremtid".

Her kan du se en kort præsentationsvideo
Besøg hos skolebørn i skoleprojekt


Skoleprojekt for fattige
børn i Rumænien
"En god begyndelse til et bedre liv" 

Vision
Gennem en god uddannelse, ønsker vi at give skolebørn i Rumænien en god begyndelse til et bedre liv.

 Mål
* Vi ønsker, at give rumænske skolebørn tøj og sko, skolebøger, og de materialer de ellers har brug for vedr. deres skolegang.

* Vi ønsker at give børnene en kompetencegivende uddannelse, der gør dem i stand til enten at tage en videregående uddannelse, eller til at få et godt arbejde.

* Vi ønsker at give det enkelte barn et værktøj, der giver dem mulighed for at bryde ud af familiens fattigdomsmønster.

* Vi ønsker at støtte barnets familie både åndeligt, økonomisk og socialt, således at hjælpen ikke alene bliver til skolebarnet, men også til resten af familien.

Beskrivelse
Ofte bliver fattige familiers børn holdt hjemme fra skolen, fordi de ikke har ordentligt tøj og sko at tage på, men også for at hjælpe til med høst, kartoffeloptagning eller andet arbejde i og omkring hjemmet.
Det gør, at skolegangen ofte bliver ineffektiv og ustabil.
Piger bliver tit tidligt gift, de får børn, og får derfor ikke gjort deres uddannelse færdig. Uden uddannelse er der stor risiko for, at de senere i livet, bliver udnyttet som billig arbejdskraft.
Mangel på en ordentlig uddannelse fastholder mange unge piger i fattigdom. Drømmen om et liv uden fattigdom, begynder med en god uddannelse.

Du kan hjælpe
For 2400 kr. om året kan du hjælpe et skolebarn til at få en god uddannelse, en god begyndelse til et bedre liv.
Rumæniensudvalget tilbyder at skabe kontakt til skolebarnet og familien, du får billeder af barnet og familien, og du vil også få indblik i barnets og familiens forhold.
Rumæniensudvalget forestår al kontakt.
 Der oprettes en kontrakt med skolebarnet/familien, den forpligtiger hele familien til, at være medarbejdere på, at barnet får en god og stabil skolegang.
Familien besøges mindst to gang om året. Vi hjælper til med indkøb, og gennem samtaler opdateres vi på familiens situation. Ved disse samtaler opmuntrer vi også forældrene til, aktivt at tage medansvar for deres børns uddannelse.

 Skattefradrag
Sponsorbeløbet er fradragsberettiget. Du skal indbetale/overføre 2400 kr.  på Missionsforbundets konto,  2374 - 0370110700, beløbet skal mærkes ”Skolebørn i Rumænien”, desuden skal du medsende navn, adresse, CPR-nr. og evt. e-mail.
Ved senere henvendelse og betaling, skal du bruge dit sponsornummer.

Betalingen foretages en gang årligt, og kun undtagelsesvis kan andet aftales.

Henvendelse eller spørgsmål kan stilles til:

Arne Hansen
Harestien 9, 9382 Tylstrup
tlf. 51222408 eller brar98@gmail.com

 

  

Klik her for at få dit eget GoMINIsite